IDVO

IDVO

Over het project

Nederlandse bedrijven dragen veel bij aan internationale ontwikkeling en de oplossing van de grote vraagstukken van onze tijd zoals armoede, onrecht en klimaatverandering.  De bedrijven die duurzaam en verantwoord willen ondernemen ervaren oneerlijke concurrentie van bedrijven die geen rekening houden met mens en milieu. Om de lat voor alle bedrijven hoog te leggen is wetgeving nodig. In het boekje, vanuit het initiatief van IDVO wordt uitgelegd waarom deze wetgeving nodig is.